Home

Bij peuterspeelzaal Pinkeltje stellen we alles in het werk om uw peuter een veilig, vertrouwd gevoel te geven. Dat vormt de basis om spelenderwijs op ontdekkingstocht te gaan. Optimale ontwikkeling van elk kind is ons streven. 

 

Veiligheid en vertrouwen

In een veilige, gestructureerde omgeving ontdekt uw peuter steeds meer van de wereld om hem heen. Zijn individuele ontwikkeling wordt gestimuleerd door middel van spel. Doordat uw peuter samenspeelt met andere kinderen, leert hij al op jonge leeftijd om respectvol met anderen om te gaan. En dankzij de duidelijke dagindeling raakt hij vertrouwd met de structuur die ook op de basisschool wordt gehanteerd. 

 

Facebook

We proberen een beetje met de huidige tijd mee te gaan en hebben daarom sinds kort een eigen facebook pagina. Handig om snel korte berichten te plaatsen waarop u snel en eenvoudig kunt reageren. De berichten op facebook zullen vaak verwijzen naar een thema.

Op de website wordt uitgebreider op de thema's ingegaan. Vergeet dus niet om regelmatig de website te bezoeken als u volledig op de hoogte wilt blijven.

Zowel op de website als op facebook zullen en willen we regelmatig filmpjes en foto’s van het peuterspeelzaalwerk plaatsen. Als u bezwaren heeft dat u of uw kind op onze website en/of facebook pagina te zien is laat het de leidster dat dan weten. Dan zullen wij daar rekening mee houden!

 

 

 

 

 

 


 
Pas op: Oude website
disclaimer